Zásahová jednotka

Každá obec v České republice je ze zákona povinna mj. zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (tzv. zásahovou jednotku) a udržovat ji v akceschopném stavu. V případě, že obec nezřídí vlastní hasičskou jednotku, musí finančně přispívat jiné jednotce, která potom na úseku požární ochrany zastupuje jednotku dobrovolných hasičů dané obce.

Obec členy do zásahové jednotky jmenuje zpravidla na základě návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany (většinou Sbor dobrovolných hasičů).

  Seznam členů JSDH obce Obora a přehled o stavu členství

Č. Příjmení a jméno Funkce Telefon Email Termín dodání lék.posudku Platnost školení
             
1. Přibyl Tomáš velitel jednotky

607 034 916

pribyl.tom@gmail.com    
2. Kovář Dušan strojník        
3. Kožiak Josef strojník        
4. Alexa Jakub zást. velitele jednotky 734 728 779 jakub.alexa@seznam.cz

 

 
5. Kopecký Roman hasič        
6. Staněk Michal hasič        
7. Bednář Jiří hasič        
8. Řezníček Jan hasič        
9. Krátký Kamil hasič        
10. Flieger František hasič        
11. Alexa Josef hasič 774 718 430 josefalexa@seznam.cz    
12. Janíček Lubomír hasič        
13. Havíř Petr hasič        
14. Barák Ondřej hasič        

 

     

Obec by měla v rámci zabezpečení akceschopnosti jednotky každoročně uvolňovat ze svého rozpočtu prostředky na nákup a údržbu výstroje, osobních ochranných pomůcek a technických prostředků použivaných při zásahu jednotky.

Hasiči

Záchranná služba

Policie

  150
 155
158

 


Kontakt

Obecní úřad Obora

Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou


Tel.: 516 469 275
IČO: 00280712Kontakt

Obecní úřad Obora
Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou

Tel.: 516 469 275   
IČO: 00280712

E-mail: info@obecobora.cz
http://www.obecobora.cz