Spolek oborských žen

Spolek oborských žen (dříve ČČK) organizuje akce pořádané hlavně pro děti a aktivně spolupracuje i s ostatními spolky v obci. Mezi nejoblíbenější kulturní akce patří velký dětský karneval, den dětí, vítání jara, putování pohádkovou vesničkou a drakiáda. 

Spolek oborských žen spadá pod Sociální a kulturní výbor obce Obora.
                                    Předseda: Aleš Havíř       Členové: Jiří Bednář a Radmila Malachová

 

V současné době má organizace 39 členů a řídí jí pětičlenný výbor.

Složení výboru - spolek oborských žen
Funkce Jméno Telefon Email
jednatel Šárka Kovářová 608 427 320 kovarovasarka@seznam.cz
pokladník Jaroslava Dobiášová 778 088 980 dobiasova.jar@seznam.cz
revizor Jana Kubínová 724 767 325 janula.kubinova@seznam.cz
člen výboru Eva Kovářová 776 314 534 eva.obora@seznam.cz
člen výboru Romana Janíčková 734 435 320 romca20@seznam.cz

Historie

První zmínka o vzniku pochází z let 1951 až 1952. Prvním průkopníkem byl pan František Mrázek narozen roku1885. První pomoc poskytoval od roku 1918 a měl 2 až 3 případy měsíčně. Skupinka mladých lidí absolvovala školení zdravotníků v Doubravici nad Svitavou. Po absolvování byla na Oboře založena vlastní organizace. Jejím prvním předsedou byl zvolen pan Josef Barák č.p 4. Organizace měla v roce 1955 49 členů, v roce1956 62 členů, v roce 1961 81 členů. Pan Barák byl pak zvolen do okresního výboru ČČK v Blansku a funkci přebírá paní Františka Vitouchová. Dále to byl pan Zdeněk Řezníček a od roku 1991 je předsedkyní paní Svatava Králová.