ČČK Obora

První zmínka o vzniku pochází z let 1951 až 1952. Prvním průkopníkem byl pan František Mrázek narozen roku1885. První pomoc poskytoval od roku 1918 a měl 2 až 3 případy měsíčně. Skupinka mladých lidí absolvovala školení zdravotníků v Doubravici nad Svitavou. Po absolvování byla na Oboře založena vlastní organizace. Jejím prvním předsedou byl zvolen pan Josef Barák č.p 4. Organizace měla v roce 1955 49 členů, v roce1956 62 členů, v roce 1961 81 členů. Pan Barák byl pak zvolen do okresního výboru ČČK v Blansku a funkci přebírá paní Františka Vitouchová. Dále to byl pan Zdeněk Řezníček a od roku 1991 je předsedkyní paní Svatava Králová.

 

V současné době má organizace 39 členů a organizaci řídí osmičlenný výbor.

                       

Složení výboru ČČK Obora
Funkce: Jméno: Telefon: Email:
předseda Svatava Králová 725850250
jednatel Majka Vitouchová 720555816 majaobora@seznam.cz
pokladník Markéta Španělová 733779527 kourilova.marketa@seznam.cz
revizor Šárka Kovářová 608427320 kovarovasarka@seznam.cz
revizor Jana Kubínová 724767325 janula.kubinova@seznam.cz
kronikář Monika Fliegerová 728066237 monikafliegerova@seznam.cz
člen výboru Marta Řezníčková 722039667
člen výboru Marie Pivoňková 608625792
člen výboru Eva Kovářová 776314534 eva.obora@seznam.cz
     
     
     
     

ČČK organizuje akce pořádané hlavně pro děti a aktivně spolupracuje i s ostatními spolky v obci. Mezi nejoblíbenější kulturní akce patří velký dětský karneval, den dětí, vítání jara a drakiáda. 
Je zde také založen kroužek mladých zdravotníků, o který je velký zájem. Děti se zúčastňují soutěží se zdravotní tématikou a dosahují dobrých výsledků pod vedením paní Jany Venclů.