Czech POINT

Obec Obora je zapojena do projektu Czech POINT- tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Občan si tak může zajistit dokumenty, které byly dosud vydávány pouze specializovanými pracovišti a občané museli dojíždět za jejich vyřízením.


Co můžete vyřídit na Obecním úřadě v Oboře prostřednictvím projektu Czech POINT: 

  • Výpis z katastru nemovitostí (nutno předložit číslo listu vlastnictví)
  • Výpis z obchodního rejstříku (nutno předložit IČO)
  • Výpis z živnostenského rejstříku (nutno předložit IČO nebo RČ)
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Registr řidičů (nutno doložit doklad totožnosti)
  • Autovraky
  • Insolvenční řízení

O požadované dokumenty můžete žádat v úředních hodinách, kdy vám budou na počkání vygenerovány a vytištěny.

Cena za všechny dokumenty je jednotná a činí 100,- za první stranu a 50,- za každou další stranu.