Informace o finančním výboru a jeho složení :

 

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Finančnímu výboru je jako jedinému přiděleno právo na projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok s auditorem dle zákona o auditorech.
 

 

Předseda :    Flieger František

Členové :       Havíř Petr

                        Vyhlídal Erik