Informace o kontrolním výboru a jeho složení :

 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

 

 

Předseda :    Vyhlídal Erik

Členové :      Dobiášová Jaroslava

                        Kovář Dušan