Mateřská škola

Z historie

Mateřská škola v Oboře má již svoji historii, funguje již celých 54 let. Byla otevřena 13. srpna 1964, v budově nynějšího Obecního úřadu, s polodenním provozem od 7,30 h - 13,00 h. Začátky nebyly jednoduché. Chybělo vybavení do tříd, šaten, dostatečné množství hraček, pomůcek. Za pomoci ochotných a aktivních rodičů byla mateřská škola postupně dovybavována. Ředitelkou, současně i učitelkou, byla paní Svatava Nečasová z Jabloňan. V mateřské škole pracovala celých 31 let.
1. prosince 1986 byla v Oboře otevřena mateřská škola s celodenním provozem v budově bývalé základní školy. Mateřská škola byla vybudována v akci Z a obyvatelé Obory při její adaptaci odpracovali stovky brigádnických hodin. Ke škole byla přistavěna kuchyně, kde se připravovala strava pro 30 dětí mateřské školy.

Současnost

V současné době je mateřská škola naplněna 26 dětmi, ve věku od 3 do 6 ti let. Na škole působí 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka paní Dana Michálková, učitelka paní Jana Kolínková a asistentka pedagoga paní Emílie Štěrbová. Paní učitelka Kolínková je zároveň i vedoucí školní jídelny. Od 1.11.2017 pracuje v naší MŠ i paní Libuše Hamplová, a to na pozici školního asistenta. Tuto personální podporu jsme získali do 30.6.2019  díky finanční podpoře EU a OP VVV/Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání - takz .Šablony pro MŠ. /Dětem vaří kuchařka paní Marcela Havířová. Funkci školnice vykonává paní Iveta Tomášková. Mateřskou školu navštěvují děti z Obory, Jabloňan a z okolních obcí. Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hodin.

          Mateřská škola Obora

             Obora 64
             679 01 Skalice nad Svitavou
             Tel.: 774 718 432

                      

Dana Michálková 

ředitelka MŠ Obora
Mobil: 776 217 281
ms.obora@email.cz


Výchova a vzdělávání v mateřské škole

Školní vzdělávací program mateřské školy je vždy vypracován na 3 roky. Je to dokument, který slouží veřejnosti jako úplná a přehledná informace o poskytovaném vzdělávání a jeho kvalitě. Je umístěn v šatně dětí a každý může do něho kdykoliv nahlédnout. Z něho vychází třídní vzdělávací program - to je program činností, které nabízí pedagog ve třídě. Je vypracovaný na jeden rok. Na plánování se podílejí především pedagogické pracovnice, určitým dílem však přispívají i ostatní zaměstnanci školy.Vzhledem k tomu, že mateřská škola stojí na samém vršku vesnice obklopena nádhernou přírodou s lesy a loukami - jsou příroda, les, louka, zvířata, brouci, květiny, obloha, slunce,..nejčastějšími tématy, která se objevují v našem vzdělávacím programu. Citlivým přístupem, vlastním kladným vztahem k přírodě se snažíme dávat dětem nový pohled na svět i přes jejich malou životní zkušenost a vedeme je k pochopení, že příroda je krásná, potřebujeme ji k životu a proto ji musíme chránit.

Ve školičce na Oboře

je tak pěkně, je tak dobře.

Děti dobře naladěné

a maminky spokojené…

Spolupráce mateřské školy

Na spolupráci s Obecním úřadem v Oboře si mateřská škola v žádném případě nemůže stěžovat. Cení si vstřícnosti, vzájemné domluvy a ochoty pomoci. Stejně je tomu i tak při spolupráci s Obecním úřadem v Jabloňanech. Velký dík patří společenským organizacím, které aktivně fungují v obci, jako jsou Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž., TJ Sokol, jež jsou nápomocni při organizaci akcí mateřské školy ať vlastními silami či sponzorsky.


Aktuality z mateřské školy

01.04.2019 08:44

Na měsíc červen připravujeme...

19. června 2019 se na zahradní slavnosti rozloučíme s našimi předškoláky. Začínáme v 15.30. Těšíme se na Vás.

Celý článek

—————


Fotky z aktivit mateřské školy Obora naleznete zde.

Informace nejen pro rodiče naleznete zde.