Mateřská škola

Z historie

Mateřská škola v Oboře má již svoji historii, funguje již celých 52 let. Byla otevřena 13. srpna 1964, v budově nynějšího Obecního úřadu, s polodenním provozem od 7,30 h - 13,00 h. Začátky nebyly jednoduché. Chybělo vybavení do tříd, šaten, dostatečné množství hraček, pomůcek. Za pomoci ochotných a aktivních rodičů byla mateřská škola postupně dovybavována. Ředitelkou, současně i učitelkou, byla paní Svatava Nečasová z Jabloňan. V mateřské škole pracovala celých 31 let.
1. prosince 1986 byla v Oboře otevřena mateřská škola s celodenním provozem v budově bývalé základní školy. Mateřská škola byla vybudována v akci Z a obyvatelé Obory při její adaptaci odpracovali stovky brigádnických hodin. Ke škole byla přistavěna kuchyně, kde se připravovala strava pro 30 dětí mateřské školy.

Současnost

V současné době je mateřská škola naplněna 28 dětmi, ve věku od 3 do 6 ti let. Na škole působí 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka paní Dana Michálková, učitelka paní Jana Kolínková a asistentka pedagoga paní Emílie Štěrbová. Paní učitelka Kolínková je zároveň i vedoucí školní jídelny. Dětem vaří kuchařka paní Marcela Havířová. Funkci školnice vykonává paní Iveta Tomášková. Mateřskou školu navštěvují děti z Obory, Jabloňan a z okolních obcí. Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hod.

Ve čtvrtek 3.5. 2018  od 14:00 do 17:00 hodin se bude konat zápis dětí do mateřské školy. Více informací a kritéria přijetí naleznete níže v sekci Informace nejen pro rodiče.

          Mateřská škola Obora

             Obora 64
             679 01 Skalice nad Svitavou
             Tel.: 774 718 432

                      

Dana Michálková 

ředitelka MŠ Obora
Mobil: 776 217 281
ms.obora@email.cz


Výchova a vzdělávání v mateřské škole

Školní vzdělávací program mateřské školy je vždy vypracován na 3 roky. Je to dokument, který slouží veřejnosti jako úplná a přehledná informace o poskytovaném vzdělávání a jeho kvalitě. Je umístěn v šatně dětí a každý může do něho kdykoliv nahlédnout. Z něho vychází třídní vzdělávací program - to je program činností, které nabízí pedagog ve třídě. Je vypracovaný na jeden rok. Na plánování se podílejí především pedagogické pracovnice, určitým dílem však přispívají i ostatní zaměstnanci školy.Vzhledem k tomu, že mateřská škola stojí na samém vršku vesnice obklopena nádhernou přírodou s lesy a loukami - jsou příroda, les, louka, zvířata, brouci, květiny, obloha, slunce,..nejčastějšími tématy, která se objevují v našem vzdělávacím programu. Citlivým přístupem, vlastním kladným vztahem k přírodě se snažíme dávat dětem nový pohled na svět i přes jejich malou životní zkušenost a vedeme je k pochopení, že příroda je krásná, potřebujeme ji k životu a proto ji musíme chránit.

Ve školičce na Oboře

je tak pěkně, je tak dobře.

Děti dobře naladěné

a maminky spokojené…

Spolupráce mateřské školy

Na spolupráci s Obecním úřadem v Oboře si mateřská škola v žádném případě nemůže stěžovat. Cení si vstřícnosti, vzájemné domluvy a ochoty pomoci. Stejně je tomu i tak při spolupráci s Obecním úřadem v Jabloňanech. Velký dík patří společenským organizacím, které aktivně fungují v obci, jako jsou Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž., TJ Sokol, jež jsou nápomocni při organizaci akcí mateřské školy ať vlastními silami či sponzorsky.


Aktuality z mateřské školy

20.02.2018 19:42

Tvoření s rodiči

26.3. si dovolujeme pozvat rodiče na odpolední tvoření s paní Šárkou Trubákovou a to na téma Velikonoce. Začínáme v 15,45 v MŠ. Vybíráme 70,-Kč na úhradu pracovního materiálu.

Celý článek

—————

20.02.2018 19:41

Na měsíc březen připravujeme:

21.3. pojedeme do Bonga do Brna. Odjíždíme v 7,50 od MŠ. Dejte prosím dětem batůžek s pitím a náhradním oblečením /tričko, punčošky/Vstupné pro děti MŠ bude opět uhrazeno z peněz ze sběru papíru. Rádi přibereme i maminky s mladšími sourozenci dětí MŠ.

Celý článek

—————

20.02.2018 19:40

Na měsíc únor ještě připravujeme:

26.2.  v 10,30, v MŠ Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem. Vstupné bude uhrazeno z peněz ze sběru papíru.  

Celý článek

—————

15.01.2018 20:17

Uzavření MŠ

Mateřská škola bude v pátek 9.2.  z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

—————

09.01.2018 19:10

Vydávání potvrzení k daňovému přiznání za rok 2017

Vážení rodiče, dovoluji si vás upozornit, že  ředitelka školy Vám  na vaši žádost  vydá  potvrzení o výši výdajů za umístění dítěte v předškolním  zařízení za rok 2017. Můžete tak v daňovém přiznání za rok 2017 opět požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v...

Celý článek

—————

09.01.2018 19:06

Návštěva mobilního planetária

18.1. v 9:30 navštíví naši MŠ mobilní planetárium z Brna. Vstupné je 60,-Kč.

Celý článek

—————

27.12.2017 15:22

Rodičovská schůzka

Schůzka s rodiči bude ve čtvrtek 11.1. od 16:00 v mateřské škole

Celý článek

—————

27.12.2017 15:20

Do školky až 3.ledna

Vánoční prázdniny probíhají  od soboty 23.12. do úterý 2.1.2018. Začínáme až ve středu 3.1.2018.

Celý článek

—————

30.11.2017 11:33

Na měsíc prosinec připravujeme

5.12.  v 10,30 pohádku v MŠ - Pecivál a čert. Vstupné bude uhrazeno z peněz ze sběru papíru. 8.12. budeme vystupovat s vánočním programem v kulturním zařízení až  po rozsvícení vánočního stromu v Oboře. Bližší info týkající se této akce podá přímo  v mateřské škole paní...

Celý článek

—————

06.11.2017 20:47

Nová paní učitelka

Vážení rodiče, 1.11. nastoupila do naší MŠ paní učitelka  Libuše Hamplová, a to na pozici školní asistentky. Její místo bylo možné vytvořit  na základě schválené žádosti z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, financovaného  EU a  podporovaného ministerstvem...

Celý článek

—————


Fotky z aktivit mateřské školy Obora naleznete zde.

Informace nejen pro rodiče naleznete zde.


Kontakt

Obecní úřad Obora

Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou


Tel.: 516 469 275
IČO: 00280712Kontakt

Obecní úřad Obora
Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou

Tel.: 516 469 275   
IČO: 00280712

E-mail: info@obecobora.cz
https://www.obecobora.cz