Mateřská škola

Z historie

Mateřská škola v Oboře má již svoji historii, funguje již celých 54 let. Byla otevřena 13. srpna 1964, v budově nynějšího Obecního úřadu, s polodenním provozem od 7,30 h - 13,00 h. Začátky nebyly jednoduché. Chybělo vybavení do tříd, šaten, dostatečné množství hraček, pomůcek. Za pomoci ochotných a aktivních rodičů byla mateřská škola postupně dovybavována. Ředitelkou, současně i učitelkou, byla paní Svatava Nečasová z Jabloňan. V mateřské škole pracovala celých 31 let.
1. prosince 1986 byla v Oboře otevřena mateřská škola s celodenním provozem v budově bývalé základní školy. Mateřská škola byla vybudována v akci Z a obyvatelé Obory při její adaptaci odpracovali stovky brigádnických hodin. Ke škole byla přistavěna kuchyně, kde se připravovala strava pro 30 dětí mateřské školy.

Současnost

V současné době je mateřská škola naplněna 27 dětmi, ve věku 3 - 6 let. Budou ji navštěvovat děti z Obory, Jabloňan a okolních obcí. Na škole působí 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka paní Dana Michálková, učitelka paní Jana Kolínkoví a na úvazek 0,21 paní učitelka Libuše Hamplová. Paní učitelka Kolínková je zároveň i vedoucí školní jídelny. Od 1. 9. 2019 bude nadále na úvazek 0,5 pracovat na pozici školního asistenta paní Libuše Hamplová. Tuto personální podporu jsme opět získali zapojením se do dotačního projektu, financovaného EU a OP VVV takz. Šablon II pro MŠ. Dětem bude vařit paní kuchařka Marcela Havířová. Funkci školnice vykonává paní Iveta Tomášková. Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku od 7.00 do 16.00 hodin.

         Mateřská škola Obora

             Obora 64
             679 01 Skalice nad Svitavou
             Tel.: 774 718 432

Dana Michálková 

ředitelka MŠ Obora
Mobil: 776 217 281
ms.obora@email.cz

Výchova a vzdělávání v mateřské škole

Školní vzdělávací program mateřské školy je vždy vypracován na 3 roky. Je to dokument, který slouží veřejnosti jako úplná a přehledná informace o poskytovaném vzdělávání a jeho kvalitě. Je umístěn v šatně dětí a každý může do něho kdykoliv nahlédnout. Z něho vychází třídní vzdělávací program - to je program činností, které nabízí pedagog ve třídě. Je vypracovaný na jeden rok. Na plánování se podílejí především pedagogické pracovnice, určitým dílem však přispívají i ostatní zaměstnanci školy.Vzhledem k tomu, že mateřská škola stojí na samém vršku vesnice obklopena nádhernou přírodou s lesy a loukami - jsou příroda, les, louka, zvířata, brouci, květiny, obloha, slunce,..nejčastějšími tématy, která se objevují v našem vzdělávacím programu. Citlivým přístupem, vlastním kladným vztahem k přírodě se snažíme dávat dětem nový pohled na svět i přes jejich malou životní zkušenost a vedeme je k pochopení, že příroda je krásná, potřebujeme ji k životu a proto ji musíme chránit.

Spolupráce mateřské školy

Na spolupráci s Obecním úřadem v Oboře si mateřská škola v žádném případě nemůže stěžovat. Cení si vstřícnosti, vzájemné domluvy a ochoty pomoci. Stejně je tomu i tak při spolupráci s Obecním úřadem v Jabloňanech. Velký dík patří společenským organizacím, které aktivně fungují v obci, jako jsou Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol, jež jsou nápomocni při organizaci akcí mateřské školy ať vlastními silami či sponzorsky.


Aktuality z mateřské školy

16.06.2020 08:55

Volné místo - asistent pedagoga v MŠ

Nabízíme pozici asistenta pedagoga pro školní rok 2020/2021. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy.

Celý článek

—————

25.05.2020 11:11

Mateřská škola bude od 20. 7. 2020 do 31. 8. 2020 uzavřena

Provoz mateřské školy bude do pátku 17. 7. 2020.

Celý článek

—————

25.05.2020 11:05

Akce do konce školního roku, změna školného, tabulka přijatých dětí...

Vážení rodiče,   27. 5. 2020 v 9.30 hod. se budeme fotografovat U dětí, které v současné době MŠ nenavštěvují, ale přijdou se s námi fotografovat, budou rodiče muset přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.   18. 6. 2020 v...

Celý článek

—————

11.05.2020 07:23

Školní zahrada v MŠ pro veřejnost uzavřena...

Školní zahrada bude až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Zákaz se vztahuje i na rodiče dětí po odchodu z MŠ. Děkujeme za pochopení

Celý článek

—————

05.05.2020 07:01

Mateřská škola opět otevřena od 11. 5. 2020

Vážení rodiče, od 11. 5. 2020 bude naše MŠ opět otevřena.   Provoz školy bude obnoven po projednání se zřizovatelem - za podmínek dodržování zvýšených hygienických opatření vypracovaných MŠMT v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví a současnou platnou legislativou pro...

Celý článek

—————


Fotky z aktivit mateřské školy Obora naleznete zde.

Informace nejen pro rodiče naleznete zde.