Mateřská škola

Z historie

Mateřská škola v Oboře má již svoji historii, funguje již celých 54 let. Byla otevřena 13. srpna 1964, v budově nynějšího Obecního úřadu, s polodenním provozem od 7,30 h - 13,00 h. Začátky nebyly jednoduché. Chybělo vybavení do tříd, šaten, dostatečné množství hraček, pomůcek. Za pomoci ochotných a aktivních rodičů byla mateřská škola postupně dovybavována. Ředitelkou, současně i učitelkou, byla paní Svatava Nečasová z Jabloňan. V mateřské škole pracovala celých 31 let.
1. prosince 1986 byla v Oboře otevřena mateřská škola s celodenním provozem v budově bývalé základní školy. Mateřská škola byla vybudována v akci Z a obyvatelé Obory při její adaptaci odpracovali stovky brigádnických hodin. Ke škole byla přistavěna kuchyně, kde se připravovala strava pro 30 dětí mateřské školy.

Současnost

V současné době je mateřská škola naplněna 26 dětmi, ve věku od 3 do 6 ti let. Na škole působí 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka paní Dana Michálková, učitelka paní Jana Kolínková a asistentka pedagoga paní Emílie Štěrbová. Paní učitelka Kolínková je zároveň i vedoucí školní jídelny. Od 1.11.2017 pracuje v naší MŠ i paní Libuše Hamplová, a to na pozici školního asistenta. Tuto personální podporu jsme získali do 30.6.2019  díky finanční podpoře EU a OP VVV/Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání - takz .Šablony pro MŠ. /Dětem vaří kuchařka paní Marcela Havířová. Funkci školnice vykonává paní Iveta Tomášková. Mateřskou školu navštěvují děti z Obory, Jabloňan a z okolních obcí. Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hodin.

          Mateřská škola Obora

             Obora 64
             679 01 Skalice nad Svitavou
             Tel.: 774 718 432

                      

Dana Michálková 

ředitelka MŠ Obora
Mobil: 776 217 281
ms.obora@email.cz


Výchova a vzdělávání v mateřské škole

Školní vzdělávací program mateřské školy je vždy vypracován na 3 roky. Je to dokument, který slouží veřejnosti jako úplná a přehledná informace o poskytovaném vzdělávání a jeho kvalitě. Je umístěn v šatně dětí a každý může do něho kdykoliv nahlédnout. Z něho vychází třídní vzdělávací program - to je program činností, které nabízí pedagog ve třídě. Je vypracovaný na jeden rok. Na plánování se podílejí především pedagogické pracovnice, určitým dílem však přispívají i ostatní zaměstnanci školy.Vzhledem k tomu, že mateřská škola stojí na samém vršku vesnice obklopena nádhernou přírodou s lesy a loukami - jsou příroda, les, louka, zvířata, brouci, květiny, obloha, slunce,..nejčastějšími tématy, která se objevují v našem vzdělávacím programu. Citlivým přístupem, vlastním kladným vztahem k přírodě se snažíme dávat dětem nový pohled na svět i přes jejich malou životní zkušenost a vedeme je k pochopení, že příroda je krásná, potřebujeme ji k životu a proto ji musíme chránit.

Ve školičce na Oboře

je tak pěkně, je tak dobře.

Děti dobře naladěné

a maminky spokojené…

Spolupráce mateřské školy

Na spolupráci s Obecním úřadem v Oboře si mateřská škola v žádném případě nemůže stěžovat. Cení si vstřícnosti, vzájemné domluvy a ochoty pomoci. Stejně je tomu i tak při spolupráci s Obecním úřadem v Jabloňanech. Velký dík patří společenským organizacím, které aktivně fungují v obci, jako jsou Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž., TJ Sokol, jež jsou nápomocni při organizaci akcí mateřské školy ať vlastními silami či sponzorsky.


Aktuality z mateřské školy

15.01.2019 09:39

Na měsíc únor připravujeme...

19. února 2019 - Tři pohádky z divadélka paní Janečkové. Začínáme v 8.30 h. Vstupné je 50 Kč. 28. února 2019 - Budeme mít v MŠ Karneval - dopolední veselý rej masek. Prosíme tímto maminky o masku pro děti. Děkujeme.

Celý článek

—————

15.01.2019 09:37

Medouškovo divadélko

21. ledna 2019 navštíví naši MŠ Medouškovo divadélko s Pohádkami do postýlky. Začínáme v 8.30 h. Vstupné je 50 Kč.

Celý článek

—————

04.01.2019 07:37

Pozvánka na schůzku do Mateřské školy

17. ledna 2019 si dovolujeme pozvat rodiče našich předškoláků na schůzku do mateřské školy. Na schůzku jsme pozvali i paní učitelku ze ZŠ v Jabloňanech, která je připravena vám zodpovědět všechny dotazy týkající se nástupu vašeho dítěte do základní školy. Sejdeme se v 16.00...

Celý článek

—————

19.11.2018 11:01

Mateřská škola bude o vánočních prázdninách uzavřená

Mateřská škola bude o vánočních prázdninách uzavřená od pondělí 24. 12. 2018 do středy 2. 1. 2019. Začínáme ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Celý článek

—————

14.11.2018 09:04

Na měsíc prosinec připravujeme...

5. 12. 2018 - krátké vystoupení dětí mateřské školy při rozsvěcování vánočního stromu v Oboře. Sejdeme se v 16.50 h. u vánočního stromu u obchodu. 19.12. si vás milí rodiče dovolujeme pozvat na vánoční besídku k nám do mateřské školy. Přijďte si s námi užít předvánoční atmosféru, ochutnat...

Celý článek

—————

26.09.2018 19:11

Na měsíc říjen připravujeme:

11.10. V MŠ nás navštíví již známá Malá technická univerzita s programem stavitelé věží. Začínáme v 8,30. Vstupné je 50,-Kč. 22.10. Srdečně zveme všechny rodiče na odpolední podzimní tvoření. I tentokrát ho povede floristka paní Šárka Trubáková. Začínáme v 15,45. Poplatek za úhradu...

Celý článek

—————

09.09.2018 16:41

Na měsíc září připravujeme:

20.9.  Návštěvu Státní veterinární správy v MŠ s programem –Máme rádi zvířata, zaměřeným na            péči a ochranu zvířat. Začínáme v 8,45. Program je zdarma 27.9.   Představení p. Urbánka  Lišák Foksík...

Celý článek

—————

03.09.2018 18:03

První schůzka s rodiči

Vážení rodiče,  dovolujeme si Vás pozvat na první rodičovskou schůzku ve čtvrtek 6.9. v 16,15 do MŠ. Těšíme se na Vás.  

Celý článek

—————


Fotky z aktivit mateřské školy Obora naleznete zde.

Informace nejen pro rodiče naleznete zde.