Organizace dne

Je přizpůsobena podmínkám naší mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Níže uvedený rozpis není neměnný, časové údaje se mohou posouvat vzhledem k různým činnostem dětí. Pevně je stanovena pouze doba stravování. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.

Nejefektivnější formou učení předškolního věku je HRA, je pro dítě a jeho rozvoj nezastupitelná, proto si naše děti budou hrát co nejvíce.

7.00
Mateřská škola se otevírá. Děti si volně hrají nebo se zapojují do učitelkou řízených individuálních nebo skupinových činností
9.00
Podává se dopolední přesnídávka
9.50 – 11.50
Jdeme ven. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách
12.00
Je čas oběda.
12.40
Odpočíváme při čtené nebo reproduk. pohádce. Děti nespavé se poté věnují klidným činnostem a hrám. Ostatní děti dle potřeby průběžně vstávají.
14.20
Děti mohou svačit, pokračovat v započatých činnostech nebo spontánních hrových aktivitách. Chvilka s předškoláky.

15.45
Odcházíme s dojíždějícími dětmi z Jabloňan na autobus.


Mateřská škola se zavírá.