Materska skola Obora - Informacni a komunik. system


Mateřská škola Obora, okres Blansko, příspěvková organizace

sídlo: Obora 64
IČO: 70992673
Tel.: 516 469 345
E- mail: ms.obora@email.cz

součást školy školní jídelna
celková kapacita školy: 25 dětí
adresa školy: Obora 64, 679 01 Skalice nad Svitavou
statutární zástupce: Michálková Dana, ředitelka školy

zřizovatel: Obec Obora, okres Blansko
      sídlo: Obora 24
        IČO: 280712
A  dresa: Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou


Provoz školy: 7,00 – 15,45 hod.

Počet tříd: 1

Kdo a jaké informace poskytuje:

Ředitelka školy - Michálková Dana
• informace organizační, provozní, personální, finanční záležitostí mateřské školy
• výchovně - vzdělávacího procesu, diagnostiky a poradenství
• stížností

Učitelka - Kolínková Jana
• informace ve výchovně-vzdělávacího procesu, diagnostiky a poradenství

Vedoucí školní jídelny - Havířová Marcela
• informace v oblasti stravování, skladby jídelníčků,
• úplaty za stravné a školné

Informace jsou poskytovány osobně, telefonicky, emailem


Kontakt: MŠ Obora tel: 516 469 345
řed. školy mob. 776217281
ved. škol. stra. 724266891
E-mail: ms.obora email.cz