Osnova školního vzdělávacího programu


1. Identifikační údaje o škole a personální obsazení
    Sídlo školy, zřizovatel, ředitel, právní forma, zaměstnanci školy

 

2. Charakteristika programu
    Filosofie, dlouhodobé záměry, zaměření školy

 

3. Základní charakteristika, představení školy
    Budova, zahrada, vybavenost, kolektiv dětí, spolupráce s obcí, rodiči, ostatními složkami v obci, se základní školou

 

4. Neformální část vzdělávacího programu – podmínky
    Podmínky, které se nám daří
    Podmínky, na které se zaměříme /kam směřujeme/

 

5. Obsah vzdělávání – formální část vzdělávacího programu
   Zpracování „učiva“ – soubor témat s přiřazením specifických cílů

 

6. Evaluace
   Kdo a kdy bude hodnotit

 

7. Přílohy
     Roční plán
     Řád školy
     Výroční zpráva
     Vlastní hodnocení školy
     Koncepce rozvoje Mateřské školy v Oboře

 

 


Kontakt

Obecní úřad Obora

Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou


Tel.: 516 469 275
IČO: 00280712Kontakt

Obecní úřad Obora
Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou

Tel.: 516 469 275   
IČO: 00280712

E-mail: info@obecobora.cz
https://www.obecobora.cz