Nedilnou soucasti zivota nasi materske skoly jsou tradice


Nedílnou součástí života naší mateřské školy jsou „tradice“.

Oslavy narozenin – děti připraví pro oslavence individuálně malý dárek, společně popřejeme a jsme odměněni sladkostí.

 Podzimní setkání společné – setkání rodičů, dětí a zaměstnankyň školy při pracovním odpoledni v mateřské škole.

 Nadělování – návštěva „Mikuláše“ v mateřské škole, kterému předchází krátké vystoupení dětí pro rodiče a jim blízké.

Vánoční odpoledne – veřejné vystoupení dětí v sále kulturního domu v Oboře s připraveným programem.

Karneval – rej masek v mateřské škole za přítomnosti rodičů, sourozenců a kamarádů.

Mámě pro radost – na oslavu svátku našich maminek děti připraví občerstvení, malý dárek a krátké vystoupení, kde maminkám předvedou, co se pro ně naučily, čím  se chtějí pochlubit.

 Polámal se mraveneček – dopoledne strávené v přítomnosti členek ČČK s ukázkami ošetření běžných zranění dětí.

 Rozloučení se s předškoláky – loučíme se s budoucími školáčky za přítomnosti rodičů a představitelů obou obcí malým dárkem a diskotékou s programem.