Školní jídelna

Úhrada stravného v mateřská škole

1. V hotovosti od 5 do 20 v měsíci u vedoucí ŠJ paní Havířové

    Pondělí - 15,00 -16,00
    Čtvrtek - 7,00 - 8,00

2. Převodem na účet MŠ do 20 v měsíci u KB v Boskovicích

    Číslo účtu: 86-1160210247/0100

                                                                                                  přesnídávka 6,00Kč
                                                                                                  oběd 14,00Kč
                                                                                                  svačina 5,00Kč
                                                                                                   -------------
                                                                                                              25,00Kč

Dětem, které v období od 1.9. - 31. 8. dosáhnou ve školním roce věku 7 let, se mění finanční normativ následovně
                                                                                                  přesnídávka 6,00Kč
                                                                                                  oběd 16,00Kč
                                                                                                  svačina 5,00Kč
                                                                                                   -------------
                                                                                                               27,00Kč

• Školní jídelna je součástí MŠ a zajišťuje stravování dětí předškolního věku podle Vyhlášky MŠMT č.107/2005Sb., o školním stravování. Řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

• Školní jídelna připravuje a dítě k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebírat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje i tekutiny, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují v rámci „pitného režimu“.

• Způsob stravování nově přijatých dětí do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči.

• Nepřítomnost dítěte a tím i odhlášení stravy musí rodiče nahlásit nejpozději do 8,30 hod prvního dne jeho nepřítomnosti.

• Pokud tak neučiní, musí stravu toho dne uhradit a nebo si ji vyzvednout od 11,45 do 12,00 u paní kuchařky Havířové.

• Pokud není dítě omluveno, druhý den se stravné odhlašuje automaticky.

Odhlášení lze provést - ústně u paní učitelky
                                          - ústně u vedoucí ŠJ
                                          - na tel čísle 516 469