02.12.2015 19:23

Divadlo na Oboře

Divadlo na Oboře.

Vážení občané, přestože jsme měli nejlepší úmysly zajistit v zimním období návštěvu divadelních spolků u nás na Oboře, bohužel se tentokrát nepodařilo domluvit ty, které k nám dosud jezdily. Rájecké divadlo má roční pauzu a voděradský spolek DIWOOCH z důvodu pracovního vytížení sehraje pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký pouze v bydlišti herců. V sobotu 12. prosince účinkují v 16.00 hodin ve Voděradech, bude-li mít někdo zájem se tam jet podívat. Ostatní termíny zveřejníme ve zpravodaji Oboráček, který vyjde ještě v prosinci. Pokusíme se zajistit jiné divadlo, které by k nám přijelo a včas vás budeme informovat.

—————

Zpět