27.08.2021 08:56

Hola hola, školka volá!

Dobrý den vážení rodiče,
dovolte mi Vás předběžně informovat  k začátku školního roku.
Začínáme ve středu 1. 9. 2021 od 7 hod., vše bude téměř beze změn. Více info naleznete na našich web. stránkách Obec Obora - mateřská škola.

Ráda bych vás zároveň touto cestou pozvala na 1 rodičovskou schůzku, a to v úterý 7. 9. 2021 v 16 hod do MŠ. Náplní schůzky bude výchova a vzdělávání vašich dětí, školní řád, hrazení úplaty školného, změna výše stravného, akce školy, povinné předškolní vzdělávání - omlouvání dětí a především vaše dotazy, náměty a připomínky.
 
Přeji Vám krásný zbytek prázdnin a brzy na viděnou
 
zdraví

Michálková Dana

—————

Zpět