30.09.2009 22:52

Hospůdka- info ze zasedání 9/2009

Milí spoluobčané,
v pátek 18. září 2009 v 18.00 hodin se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva obce Obora, na kterém bylo rozhodnuto o novém nájemci Oborské hospůdky.
Do užšího výběru postoupili 3 zájemci, kteří splnili všechny stanovené požadavky. Podrobné materiály svého podnikatelského záměru předložili ve stanoveném termínu, ale jen dva ze tří uchazečů a to paní Jitka Borková z Obory a pan Holas ze Spešova. Zastupitelé obce Obora se podrobně seznámili s materiály, které předložili oba uchazeči a na mimořádném zasedání zastupitelstva obce odsouhlasili tajnou volbu hlasování.
A jak to vše dopadlo ?
O výsledku rozhodlo všech 7 členů zastupitelstva obce Obory.
Při tajné volbě se štěstí těsným vítězstvím přiklonilo k paní Jitce Borkové z Obory, se kterou bude sepsána nájemní smlouva na 5 let.

—————

Zpět