27.08.2020 10:51

Informace pro rodiče...

Vážení rodiče,
v úterý 1. 9. 2020 začínáme běžný provoz mateřské školy, který bude opět od 7.00 - 16.00 hod.

Dle doporučení MŠMT a MZ nebudeme od Vás požadovat při nástupu do MŠ prohlášení o bezinfekčnosti, není třeba mít jak před budovou, tak i uvnitř nasazenou roušku.

V rámci současných preventivních protiepidemiologických opatření Vás žádám o
-    dodržování aktuálních platných hygienických opatření – použití dezinfekce rukou při příchodu do mateřské školy
-    vybavení dětí 1ks roušky v uzavřeném obalu – pro případ vyskytnutí se nákazy a umístění dítěte do izolace
-    vybavení dětí vhodným pitím na pobyt venku v uzavíratelné podepsané nádobě
-    bedlivého zvážení zdravotního stavu vašeho dítěte při příchodu do mateřské školy, zda nevykazuje známky akutního onemocnění /zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti v krku, hlavy, průjem/

-    nahlášení změn vámi uvedených kontaktů / telefonní číslo, e-mail/

Informace ohledně změn sledujte na našich webových stránkách.

Těšíme se na Vás

Michálková Dana
ředitelka školy

—————

Zpět