08.06.2021 07:00

Loučení s našimi předškoláky...

Rozloučení s předškoláky proběhne 30. 6. 2021 v 16 hodin na školní zahradě, jen formou krátkého programu dětí a předáním drobných dárků na památku na naši MŠ.
Po pečlivém zvážení současné situace a nastavených pravidel pro  pořádání venkovních akcí, se naše již tradiční rozloučení s předškoláky bude konat  jen v rámci dětí kterých se to týká a jejich rodičů.
 
Rodiče tímto žádám o respektování všech nařízení, která se budou k danému datu vztahovat.

Děkuji všem za pochopení

—————

Zpět