26.03.2018 18:58

Na měsíc červen připravujeme:

4.6. Kouzelné barvičky - dárek dětem k MDD. Začínáme v 9 hod. Vstupné bude uhrazeno z peněz ze sběru papíru.
25.6. Pojedeme na návštěvu ke kamarádům do ZŠ do Jabloňan. Odjíždíme v 9 hod.
29.6. Závěrečnou zahradní slavnost, při které se rozloučíme s našimi předškoláky. Začínáme v 15,30.

—————

Zpět