12.12.2018 08:13

Odpady - nově se budou sbírat jedlé oleje

 

Vážení občané,

rozšiřujeme služby v oblasti nakládání s komunálními odpady v obci Obora.

Nově bude od 20.12.2018 v prostoru stanoviště kontejnerů na plast a papír u obchodu umístěna červená 240 l popelnice na jedlé oleje. Oleje např. z friťáků, po smažení,….. Oleje musí být slity do PET lahví, řádně uzavřených a umístěny do této popelnice. Popelnice bude označena.

Důrazně žádám, aby sem nebyl vkládán žádný jiný odpad, např. motorové oleje,… Tato služba je pro obec zdarma, ale v případě, že by popelnice na jedlý olej obsahovala odpad, který sem nepatří, bude tato služba zpoplatněna.

Jak jsem již psal v jarním Oboráčku, dříve, nebo později nás čeká velká změna v odpadech. A to především skokové navýšení poplatků za ukládání odpadu. Toto navýšení bude pochopitelně účtováno obcím a potažmo se rozpočítá mezi jednotlivé občany. Ale dá se to eliminovat dobrým tříděním a efektivním komplexním systémem nakládání s komunálním odpadem v obci.

Věřím, že všichni situaci pochopí a až tato doba nastane, tak se občané zapojí a bude to skvěle fungovat.

 

Děkuji

 

                                                                                  Josef Alexa

 

—————

Zpět