24.03.2018 14:38

Přerušení dodávky el. proudu v obci Obora

Dne 09.04.2018 od 12:00 do 13:00

 

Obec Obora

 

Vypnutá oblast:

- zástavba při silnici od Lhoty Rapotiny po dům č. 112

- ulice od d.č. 112 po domy č. 106 a 110

- ulice od d.č.  84 po d.č. 47 a 42

- areál VČELPO a dům č. 15

 

a

 

Dne 09.04.2018 od 13:00 do 14:00

 

Obec Obora

 

Vypnutá oblast:

- zástavba při silnici od Jabloňan od domů č. 94 a 96 po konec obce směr Doubravice a Bořitov (včetně části Hutě)

- lokalita Ve Zmole kromě domu č. 15

Vypnutí se netýká areálu zemědělského podniku

 

—————

Zpět