30.03.2016 16:51

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

 

 

V naší obci proběhne sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik.

 

Elektrospotřebiče dodávejte pouze kompletní vč. přívodních kabelů. Jinak vám nebudou odebrány.

 

Tento den je kontejner na odpad otevřen pouze v době sběru nebezpečného odpadu.

 

Kdy ?    V sobotu  16. dubna 2016

               od 9.00 do 11.00 hodin

          

Kde ?    V oplocence u kravína

—————

Zpět