17.09.2018 07:45

Sběr nebezpečného odpadu

V naší obci proběhne sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik.

Elektrospotřebiče dodávejte pouze kompletní vč. přívodních kabelů.

Kdy ?    V sobotu  22. září 2018

               od 10.00 do 11.00 hodin       

Kde ?    V oplocence u kravína

 

—————

Zpět