06.01.2019 09:51

Tříkrálová sbírka 2019 - výtěžek

Tříkrálová sbírka,

pořádaná pod záštitou Charity ČR,

přinesla na Oboře obnos v částce

            16 967 Kč.

Děkujeme koledníkům i Vám všem.

 

—————

Zpět