27.12.2021 10:30

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

pořádaná pod záštitou Charity ČR

 

Milí občané, od 1. do 16. ledna 2022 bude na Obecním úřadě Obora zapečetěná pokladnička, kam můžete v době úředních hodin od 17.00 do 19.00 hodin vložit jakýkoliv finanční obnos na pomoc lidem v nouzi. Druhá kasička bude umístěna v místním obchodě Jednota COOP Obora.            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Veliké díky za vaši pomoc a podporu.

—————

Zpět