01.03.2021 08:51

Zajištění péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí

Dobrý den,
chci Vás informovat, že v  ORP Boskovice budou od 1.3.2021 vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí ve věku od 2 do 10 let Základní škola Boskovice, Mateřská škola Boskovice a Základní škola Velké Opatovice. Dosavadní určené školy jsou tedy rozšířeny o Mateřskou školu Boskovice, a to z důvodu úplného uzavření škol vč. těch mateřských. 
Pokud máte požadavek na umístění svého dítěte nebo svých dětí školou povinných, kontaktujte prosím ředitele ZŠ Boskovice RNDr. Vladimíra Ochmanského, v případě požadavku na umístění mladších dětí kontaktujte prosím ředitelku MŠ Boskovice Mgr. Dagmar Burianovou. Je také možnost umisťovat děti rodičů vybraných profesí do Základní školy Velké Opatovice, příspěvková organizace.
Kontakty:
ZŠ Boskovice - RNDr. Vladimír Ochmanský
zs@boskovice.cz 516 802 350
Pozn.: provozní doba od 6:30 do 16:00 
 
MŠ Boskovice – Mgr. Dagmar Burianová
ms@boskovice.cz, 605 189 609
Pozn.: služba bude poskytována na pracovišti Na Dolech v době od 6:30 do 16:00 (adresa: Na Dolech 1959, 680 01 Boskovice)
 
ZŠ Velké Opatovice – Mgr. Karin Petrželková
Pozn.: provozní doba od 6:00 do 16:00
 
Konkrétně se jedná se o tyto profese:
-  zaměstnanci bezpečnostních sborů,
-  zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a  další  zaměstnanci  v  sociálních  službách  podle  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníky ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného    
školského zařízení,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
- zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy.
Tuto informaci předávám i ředitelům mateřských a základních škol v ORP Boskovice, abyste v případě dotazů ze stran rodičů vybraných profesí byli informovaní.

 

S pozdravem
 
Ing. Pavla Nováková
Odbor kancelář tajemníka
Školství - referent org. správní
Telefon: +420 516 488 671
E-mail: pavla.novakova@boskovice.cz

 

—————

Zpět