15.02.2021 13:02

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 12. 5. 2021 od 13 - 16 hod.

Žádost o přijetí dítěte k PV je možné si stáhnout  - viz. informace nejen pro rodiče.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí předat  kopii společně s žádostí.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí si ověří ředitelka školy na obecním úřadě Obce Obora.

Pro doložení řádného očkování dítěte zákonný zástupce požádá pediatra dítěte o doplnění ohledně očkování a doporučení docházky dítěte. Údaje, týkající se zdravotního stavu vašeho dítěte jsou velice důležité, a proto děkuji Vám i vašim dětským lékařům za vstřícnost a pochopení při vyplňování.

 

Povinnost doložit, že je dítě očkováno se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání /do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let/. Jak bude probíhat forma zápisu bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2021/2022 jsou zveřejněna na web. stránkách a k nahlédnutí v šatně školy.

 

Michálková Dana, řed. školy

 

—————

Zpět