25.05.2020 11:05

Akce do konce školního roku, změna školného, tabulka přijatých dětí...

Vážení rodiče,
 
27. 5. 2020 v 9.30 hod. se budeme fotografovat
U dětí, které v současné době MŠ nenavštěvují, ale přijdou se s námi fotografovat, budou rodiče
muset přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 
18. 6. 2020 v 16.00 hod. se bude konat schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ
26. 6. 2020 v 16.00 hod. rozloučení s předškoláky, ale to jen pro děti, kterých se to týká a jejich rodiče.
 
Změna úplaty školného od 1. 3. 2020

                                                                              Děkujeme za pochopení

—————

Zpět