Obecní úřad Obora

Obora 24
679 01 Skalice nad Svitavou
 
Telefonní spojení   :  516 469 275
E-mail                    :  info@obecobora.cz
Webové stránky     :  www.obecobora.cz
 
Bankovní spojení  :  č.ú.  9227631/0100    
Ičo                         :  00280712
 
Úřední hodiny        :  čtvrtek 17.00 - 19.00 hodin          
 

Starosta                                      Místostarostka

Josef Alexa - 774 718 430                             Jaroslava Dobiášová - 774 718 431
 
 

Zastupitelé obce

                                  Jiří Bednář
                                  Petr Havíř
                                  Lubomír Janíček
                                  Radmila Malachová
                           Ing. Jiří Havíř
 
 

Finanční výbor

                                                Jiří Bednář                      -  předseda
                                                Radmila Malachová         -  člen
                                                Petr Havíř                         -  člen  
 

Kontrolní výbor

                                                Petr Havíř                       -  předseda
                                                Lubomír Janíček             -  člen
                                                Jiří Bednář                      -  člen
 

Sociální a kulturní výbor

                                               Radmila Malachová       -  předseda
                                               Jiří Bednář                       -  člen
                                        Ing. Jiří Havíř                          -  člen