Obecní úřad Obora

Obora 24
679 01
 
Telefonní spojení   :   516 469 275
E-mail                       :   info@obecobora.cz
Webové stránky      :  www.obecobora.cz
 
Bankovní spojení  :  č.ú.  9227631/0100    
Ičo                             :  00280712
 
Úřední hodiny        :  čtvrtek  17:00 - 19:00 hodin          
 

Starosta                                      Místostarosta  

Josef Alexa , 774 718 430                     Markéta Španělová , 774 718 431
 
 

Zastupitelé                 

                                  Jaroslava Dobiášová
                                   Petr Havíř
                                   Dušan Kovář
                                   Marcela Havířová
                                   Ing. Jiří Havíř
 

Finanční výbor  

                                                Dušan Kovář                -  předseda
                                                Jaroslava Dobiášová  -  člen
                                                Ing. Jiří Havíř                 -  člen  
 

Kontrolní výbor             

                                                Petr Havíř                       -  předseda
                                                Dušan Kovář                  -  člen
                                                Jaroslava Dobiášová   -  člen
 

Sociální a kulturní výbor  

                                               Jaroslava Dobiášová  -  předseda
                                                Marcela Havířová        -  člen
                                                Petr Havíř                      -  člen