Obecní úřad Obora

Obora 24
679 01 Skalice nad Svitavou
 
Telefonní spojení   :  516 469 275
E-mail                    :  info@obecobora.cz
Webové stránky     :  www.obecobora.cz
 
Bankovní spojení  :  č.ú.  9227631/0100    
IČO                         :  00280712
 
Úřední hodiny        :  čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin          
 

Jména zvolených členů zastupitelstva obce 23. 9. - 24. 9. 2022.

Strana č. 1 - sdružení nezávislých kandidátů Strana č. 2 - Naše Obora
1. Josef Alexa 1. Jiří Bednář
2. Jaroslava Dobiášová 2. Radmila Malachová                                     
3. Petr Havíř 3. Václav Barák
4. Aleš Havíř  

Ustavující zasedání zastupitelstva obce - 18. 10. 2022 na OÚ Obora


Starosta obce                                         Místostarostka

Josef Alexa - 774 718 430                            Jaroslava Dobiášová - 774 718 431
josefalexa@seznam.cz                                  dobiasova.jar@seznam.cz

          

Finanční výbor

                                                Jiří Bednář                      -  předseda výboru
                                                                                            jura.bednar@centrum.cz           
                                                Václav Barák                    -  člen
                                                Petr Havíř                         -  člen  
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
 
 

Kontrolní výbor

                                                Radmila Malachová      -  předsedkyně výboru
                                                                                           malachova66@seznam.cz
                                                Petr Havíř                       -  člen
                                                Jiří Bednář                      -  člen
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů.
 
 

Sociální a kulturní výbor

                                               Aleš Havíř                       -  předseda výboru
                                                                                           havirales@centrum.cz
                                               Jiří Bednář                       -  člen
                                               Radmila Malachová         -  člen  
Zajišťuje organizaci kulturních a společenských akcí ve spolupráci s místostarostkou obce.
 
Všechny výbory plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce Obora.