O obci

Toulavá kamera  :   https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/7599-regiony/?r=562&o=563&strana=2
 

Obec Obora se nachází v blízkosti dvou známých Chlumů, které se vypínají mezi Černou Horou a Bořitovem. První záznam o obci pochází z roku 1360.Na návsi obce upoutá návštěvníky zvonice s barokní sochou svatého Jana Nepomuckého, o kousek dál je kulturní dům, který byl postaven po druhé světové válce a postupně byl v 50.letech rozšiřován. V prostorách kulturního domu bylo uvedeno do provozu pohostinství, které prošlo také mnoha přeměnami až do dnešní podoby.

 

Dne 13. února 2003 byly schváleny obecní symboly, znak a prapor. Černý a bílý pruh v horní části byl převzat z erbu jednoho z majitelů obce Víta Sipíka z Obory, zelená symbolizuje zemědělskou oblast a jsou zde znázorněny i Chlumy. Ve spodní části je plástev medu, což znamená rozvinuté včelařství v obci. Ústředním motivem znaku i praporu je strom, který byl převzat z dochované obecní pečeti. 


Obec Obora má dnes 325 obyvatel. Ze zájmových sdružení zde pracuje Tělovýchovná jednota Obora s oddílem malé kopané, aktivní jsou dobrovolní hasiči a jako vyjímka na okrese zde pracuje do dnešního dne Český červený kříž.