SDH Obora

Výbor SDH Obora:

* Starosta SDH Obora - Josef Bašný
*
Náměstek starosty - Erik Vyhlídal
*
Náměstek starosty - Jiří Bednář
*
Jednatel - Aleš Havíř
*
Velitel - Tomáš Přibyl
*
Hospodářka - Jana Kubínová
*
Referentka žen - Naďa Havířová
*
Kronikářka - Pavla Musilová
* Člen výboru - Dušan Kovář

Kontrolní a revizní rada:

*
Předseda KRR - Josef Kožiak
*
Člen KRR - Radek Kožiak
*
Člen KRR - Vlastislav Havlíček

Fotogalerie:

*
Hasiči v roce 1984 - 90.výročí
*
Hasiči v roce 1994 - 100.výročí
*
Hasiči v roce 2004 - 110.výročí
*
Povodeň 2002
*
Dobřichovice 2003
*
Hasiči 4.7.08+schůze