Rozpočet

Schválený rozpočet obce Obora na rok 2010

 

 

 
       
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
OdPa Pol Popis
“““““““ “““““ ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ “““““““““““““““““
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 400 000,00
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 24 000,00
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 37 000,00
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 468 000,00
0 1211 Daň z přidané hodnoty 890 000,00
0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 99 000,00
0 1341 Poplatek ze psů 3 100,00
0 1511 Daň z nemovitostí 207 000,00
0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 109 400,00
1012   Podnikání a restrukturalizace v zeměděl. a potrav. 1 000,00
1031   Pěstební činnost 100 000,00
2141   Vnitřní obchod 78 000,00
* 2412   Záležitosti telekomunikací 36 000,00
6310   Příjmy z úroků (část) 2 000,00
PŘÍJMY CELKEM 2 454 500,00
       
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE  
* 1031   Pěstební činnost 72 000,00
* 2212   Silnice 265 000,00
* 2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000,00
* 2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 500,00
* 2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 15 300,00
* 3111   Předškolní zařízení 190 000,00
* 3113   Základní školy 124 000,00
* 3392   Zájmová činnost v kultuře 100 000,00
* 3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 497 300,00
* 3419   Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00
* 3421   Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00
* 3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 000,00
* 3631   Veřejné osvětlení 45 000,00
* 3633   Výstavba a údržba místních inženýrských sí 200,00
* 3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 100,00
* 3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
* 3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 160 000,00
* 3723   Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 45 000,00
* 3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00
* 5512   Požární ochrana “ dobrovolná část 20 000,00
* 6112   Zastupitelstva obcí 412 000,00
* 6171   Činnost místní správy 380 100,00
* 6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5 000,00
VÝDAJE CELKEM 2 454 500,00