Úřední deska - rok 2022

Rozpočet obce Obora na rok 2022 14.12.2021  
Veřej.vyhláška-Ozn. zaháj.územ.řízení a nařízení veř.ústního jednání 26.1.2022 17.3.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy 3.2.2022 20.2.2022
Pozvánka - Honební společenstvo Bořitov 8.2.2022 25.2.2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 16.2.2022  
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 24.2.2022 2.3.2022  
Rozp. výhled Svazku obcí Doubr.,Kuničky,Obora,Újezd 2023-2025 25.3.2022 14.4.2022
Návrh Rozp. Svazku obcí Doubr.n/Sv., Obora, Újezd a Kuničky 2022 28.3.2022 14.4.2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2021 28.3.2022 14.4.2022
Veřejné projednání změny č.1 ÚP Obora 27.4.2022 7.6.2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stoč. za rok 2021 28.4.2022 1.6.2022
Nařízení státní veterinární správy 28.4.2022 15.5.2022
Veřejná vyhláška - F.Ú. 28.4.2022 26.5.2022
Veřejná vyhláška - spojka 28.4.2022 15.5.2022
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 28.4.2022 3.5.2022  
Návrh Střednědobého výhledu rozp. obce Obora na roky 2023-2025 3.5.2022  
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2021 3.5.2022 24.6.2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Svitava za rok 2021 2.6.2022 21.6.2022
Sdělení o zveřejnění - Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 2.6.2022  
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 16.6.2022 23.6.2022  
Závěrečný účet obce Obora za rok 2021 24.6.2022  
Informace k volbám do zastupitelstva obce 23. - 24.9.2022 1.7.2022  
Opatření obec.povahy - Veřejná vyhláška 4.7.2022  
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky MŠ Obora 18.7.2022  
Veřejná vyhláška  - Boskovická spojka 20.7.2022  
Oznámení k volbám do zastupitelstva obce 23. - 24.9.2022 22.7.2022  
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby, Boskovická spojka 18.8.2022 4.9.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Obora na roky 2023-2025 4.9.2022 20.9.2022
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy-Změny č.1 ÚP Obora 5.9.2022 22.9.2022
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva 1.9.2022 5.9.2022  
Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozem. komunikaci 4.10.2022 21.10.2022
Veřejná vyhláška - Boskovická spojka II. 6.10.2022 23.10.2022
Pozvánka na Valnou hromadu Svazku VaK 24.10.2022  
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 18.10.2022 25.10.2022  
Oznámení k volbám prezidenta republiky 13.-14.1. + 27.-28.1.2023 9.11.2022  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - les 9.11.2022 31.12.2022
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 10.11.2022 14.11.2022  
Návrh rozpočtu obce Obora na rok 2023 15.11.2022 8.12.2022
Návrh rozpočtu MŠ Obora na rok 2023 15.11.2022 8.12.2022
Návrh rozpočtu DSO Svitava na rok 2023 17.11.2022 6.12.2022
Opatření obec.povahy - stan. přechd. úpravy provozu na poz. kom. 1.12.2022 17.12.2022
Zveřejnění o sdělení - VaK Blansko 1.12.2022 17.12.2022
Zápis z 7. zasedání zastupitelstva 8.12.2022 12.12.2022  
Rozpočet obce Obora na rok 2023 12.12.2022  
Rozpočet MŠ Obora na rok 2023 12.12.2022  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 12.12.2022