Úřední deska

Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
 Schválený rozpočet na rok 2013    
Rozpočtový výhled 2013 - 2019    
Výsledek přezkoumaní hospodaření obce Obora v roce 2012    
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2012  1.3.2013  18.3.2013
Návrh rozpočtu Svazku obcí Svitava na rok 2013  4.3.2013  20.3.2013
 Návrh rozpočtu Svazku obcí - ČOV  7.3.2013  23.3.2013
 Závěrečný účet obce Obora za rok 2012  29.3.2013  15.4.2013
 Upravený katastrální operát  13.4.2013  24.5.2013
 Zápis z 1.zasedání zastupitelstva 24.1.2013    
 Zápis ze 2.zasedání zastupitelstva 28.2.2013    
 Zápis ze 3.zasedání zastupitelstva 28.3.2013    
 Závěrečný účet Svazku obcí Doubr.n/Sv.,Obora,Újezd u Bosk.,Kuničky za rok 2012  13.5.2013  29.5.2013
 Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva 25.4.2013    
 Zápis z 5.zasedání zastupitelstva 30.5.2013    
 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  13.6.2013  14.7.2013
 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Svitava za rok 2012  14.5.2013  31.5.2013
 Veřejná vyhláška - projednávání návrhu Zprávy o uplatňování uz.plánu Jabloňany  20.6.2013    8.8.2013 
 Celkové vyúčt.všech položek výpočtu ceny podle cen.předpisů pro vodné a stočné  25.6.2013  11.7.2013
 Zápis ze 6.zasedání zastupitelstva 27.6.2013    
Zápis ze 7.zasedání zastupitelstva 25.7.2013    
 Veřejná vyhláška - Kormorán  26.9.2013  13.10.2013
 Zápis z 8.zasedání zastupitelstva 29.8.2013    
 Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace  11.10.2013  27.10.2013
 Zápis z 9.zasedání zastupitelstva 26.9.2013    
 Pozemkové úpravy v KÚ Jabloňany  26.10.2013  11.11.2013
 Záměr pronájmu zemědělských pozemků  1.11.2013  17.11.2013
 Návrh rozpočtu Svazku VaK Blansko na rok 2014  22.11.2013  9.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014  29.11.2013  15.12.2013
Zápis z 10.zasedání zastupitelstva 31.10.2013    
 Obecně závazná vyhláška obce Obora č. 1/2013 o místních poplatcích  29.11.2013 15.12.2013
Návrh rozpočtu,Schválený rozpočet,Rozpočtová opatření v roce 2013    
 Záměr prodeje pozemku  16.12.2013  2.1.2014
 Schválený rozpočet na rok 2014  16.12.2013  2.1.2014
 Zápis z 11.zasedání zastupitelstva 28.11.2013    
 Zápis ze 12.zasedání zastupitelstva 16.12.2013