Zásahová jednotka

Každá obec v České republice je ze zákona povinna mj. zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (tzv. zásahovou jednotku) a udržovat ji v akceschopném stavu. V případě, že obec nezřídí vlastní hasičskou jednotku, musí finančně přispívat jiné jednotce, která potom na úseku požární ochrany zastupuje jednotku dobrovolných hasičů dané obce.

Obec členy do zásahové jednotky jmenuje zpravidla na základě návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany (většinou Sbor dobrovolných hasičů).

  Seznam členů JSDH obce Obora a přehled o stavu členství

Tomáš Přibyl - velitel jednotky

Jakub Alexa - velitel družstva

Dušan Kovář - strojník

Marek Vymazal - hasič

Josef Alexa - hasič

Petr Havíř - hasič

Michal Staněk - hasič

Lubomír Janíček - hasič

Jiří Meloun - hasič

Ondřej Barák - hasič

Kamil Krátký - hasič

 
     

Obec by měla v rámci zabezpečení akceschopnosti jednotky každoročně uvolňovat ze svého rozpočtu prostředky na nákup a údržbu výstroje, osobních ochranných pomůcek a technických prostředků použivaných při zásahu jednotky.

Hasiči

Záchranná služba

Policie

  150
 155
158