Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet obce Obora na rok 2019 13.12.2018  
Rozpočet DSO Svitava na rok 2019 7.1.2019  
Střednědobý výhled hospodaření DSO Svitava 2019 - 2021 7.1.2019  
Svazek VaK Boskovice - rozp. opatření č.1/2018 7.1.2019  
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování ZÚR JmKr 16.1.2019 18.2.2019
PUBLICITA - památník padlých spoluobčanů (dotace JmKr) 16.1.2019  
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 19.2.2019 20.2.2019  
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 28.2.2019  
Konkursní řízení na pozici ředitelky/ředitele ZŠ Voděrady 1.3.2019  
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 12.3.2019 30.3.2019
Návrh rozpočtu DSO Doubr.,Újezd,Obora,Kuničky na rok 2019 20.3.2019 11.4.2019
Oznámení k volbám do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019 22.3.2019  
Veřejná vyhláška - Opatř.obec.povahy (kůrovec) 4.4.2019  
1. zasedání okrskové volební komise v obci Obora 8.4.2019  
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí 2019 26.4.2019 27.5.2019
Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2018 26.4.2019 31.5.2019
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2018 26.4.2019 6.6.2019
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 25.4.2019 2.5.2019  
Nařízení státní veterinární správy - včely 16.5.2019 3.6.2019
Veřejná vyhláška - kormorán velký 30.5.2019 16.6.2019
Závěrečný účet DSO Svitava za rok 2018 3.6.2019 20.6.2019
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 6.6.2019 10.6.2019  
Závěrečný účet obce Obora za rok 2018 10.6.2019  
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu dopravy 12.6.2019 29.6.2019
Sdělení o schválení Závěr.účtu Svazku VaK Bk za rok 2018 26.6.2019  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp.hosp. DSO Svitava 19.6.2019