Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet obce Obora na rok 2019 13.12.2018  
Rozpočet DSO Svitava na rok 2019 7.1.2019  
Střednědobý výhled hospodaření DSO Svitava 2019 - 2021 7.1.2019  
Svazek VaK Boskovice - rozp. opatření č.1/2018 7.1.2019  
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování ZÚR JmKr 16.1.2019 18.2.2019
PUBLICITA - památník padlých spoluobčanů (dotace JmKr) 16.1.2019  
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 19.2.2019 20.2.2019  
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 28.2.2019  
Konkursní řízení na pozici ředitelky/ředitele ZŠ Voděrady 1.3.2019  
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 12.3.2019 30.3.2019
Návrh rozpočtu DSO Doubr.,Újezd,Obora,Kuničky na rok 2019 20.3.2019 11.4.2019
Oznámení k volbám do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019 22.3.2019  
Veřejná vyhláška - Opatř.obec.povahy (kůrovec) 4.4.2019  
1. zasedání okrskové volební komise v obci Obora 8.4.2019  
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí 2019 26.4.2019 27.5.2019
Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2018 26.4.2019 31.5.2019
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2018 2.4.2019 6.6.2019
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 25.4.2019 2.5.2019  
Nařízení státní veterinární správy - včely 16.5.2019 3.6.2019
Veřejná vyhláška - kormorán velký 30.5.2019 16.6.2019
Závěrečný účet DSO Svitava za rok 2018 3.6.2019 20.6.2019
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 6.6.2019 10.6.2019  
Závěrečný účet obce Obora za rok 2018 6.6.2019  
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu dopravy 12.6.2019 29.6.2019
Sdělení o schválení Závěr.účtu Svazku VaK Bk za rok 2018 26.6.2019  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp.hosp. DSO Svitava 19.6.2019  
Záměr pronájmu nebytových prostor - Oborská hospůdka 15.7.2019 1.8.2019
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva 1.8.2019 8.8.2019  
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 15.8.2019  
Nařízení státní veterinární správy 15.8.2019 16.9.2019
Záměr výpůjčky pozemků (u hřiště) 26.8.2019 12.9.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - LES 2.9.2019 4.10.2019
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 12.9.2019 19.9.2019  
Veřejná vyhláška - ZÚR JmK 23.9.2019 24.10.2019
Návrh Rozpočtu obce Obora na rok 2020 18.11.2019 11.12.2019
Návrh Středněd. výhledu rozp.obce Obora na roky 2020 - 2023 18.11.2019 11.12.2019
Návrh Rozpočtu MŠ Obora na rok 2020 18.11.2019 11.12.2019
Návrh Středněd. výhledu rozp.MŠ Obora na roky 2020 - 2022 18.11.2019 11.12.2019
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 14.11.2019 22.11.2019  
Sdělení o zveřejnění Návrhu rozpočtu Svazku VAK na r.2020 25.11.2019 16.12.2019
Návrh rozpočtu DSO Svitava na rok 2020 2.12.2019 18.12.2019
Návrh středněd.. výhledu rozp.DSO Svitava na rok 2020 - 2023 2.12.2019 18.12.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 9.12.2019 10.1.2020
Rozpočet obce Obora na rok 2020 13.12.2019 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Obora na roky 2020-2023 13.12.2019 31.12.2019
Rozpočet MŠ Obora na rok 2020 13.12.2019 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Obora na roky 2020-2022 13.12.2019 31.12.2019
Obec. závazná vyhláška o míst. poplatcích - kom.odpad 2020 14.12.2019 30.12.2019
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - psi 2020 14.12.2019 30.12.2019
Zápis z 7.zasedání zastupitelstva 11.12.2019 18.12.2019  
Sdělení o zveřejnění schv.rozp.Svazku VaK na rok 2020 19.12.2019