Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

zákon č. 14/2017 Sb.

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Zákon

Obecně závazná vyhláška obce Obora č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - komunální odpad

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - psi
Obecně závazná vyhláška - zákaz volného pohybu psů v zástavbě
Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálními odpady
Jednací řád obce Obora
Nařízení obce Obora o zákazu podomního prodeje
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obecně závazná vyhláška - stanovení školského obvodu MŠ Obora
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - komunální odpad 2018
Zpráva o uplatňování Ú.P. Obora období 2012 - 2016
Obecně závazná vyhláška o míst.poplatku za psy 2020
Obecně závazná vyhláška o míst. poplatku za komunální odpad
Změna č.1 ÚP Obora  + Úplné znění ÚP Obora po změně č. 1

Územní plán

Úplné znění ÚP Obora po změně č.1

Změna č.1 ÚP Obora