Rozpočet obce Obora na rok 2020 13.12.2019  
Rozpočet MŠ Obora na rok 2020 13.12.2019  
Opatření obec.povahy - přechod.úprava provozu na poz. komun. 27.1.2020 13.2.2020
Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad 21.2.2020 7.3.2020
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 27.2.2020  
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 20.2.2020 27.2.2020  
Usnesení vlády ČR - nouzový stav 12.3.2020  
Rozhodnutí o nařízení regul. způsobu řízení a org. dopravy 16.3.2020  
Sbírka zákonů 41/2020 sb. - koronavirus 18.3.2020  
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - roušky 19.3.2020  
Usnesení vlády ČR - koronavirus 20.3.2020  
Sbírka zákonů č. 122 (koronavirus) 24.3.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (les - kůrovec) 8.4.2020 25.4.2020
Veřejná vyhláška (Finanční úřad) 9.4.2020 11.5.2020
Nařízení Státní veterinární správy - včelí mor 21.4.2020 10.5.2020
Veřejná vyhláška - FÚ 23.4.2020 27.5.2020
Sdělení o zveřejnění V.VH Svazku VaK 24.4.2020 18.5.2020
Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2019 30.4.2020 2.6.2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2019 6.5.2020 29.5.2020
Veřejná vyhláška - ZÚR JMK 7.5.2020 30.6.2020
Záměr prodeje hasičského vozidla Avie 11.5.2020 26.5.2020
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2019 11.5.2020 4.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obora 2019 11.5.2020 4.6.2020
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 7.5.2020 12.5.2020  
Veřejná vyhláška - ZÚR JMK II. 14.5.2020 30.6.2020