Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet obce Obora na rok 2018 14.12.2017  
Rozpočet MŠ Obora na rok 2018 14.12.2017  
Rozpočet Svazku VaK Blansko na rok 2018 26.1.2018  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Vod. zdroj Spešov" 7.2.2018 24.2.2018
Rozpočet Svazku Doubr.n/S, Újezd, Obora, Kuničky na rok 2018 18.2.2018  
Posouzení vlivu na životní prostředí - Boskovická spojka 20.2.2018 9.3.2018
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 21.2.2018  
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 26.2.2018 6.3.2018  
Dražební vyhláška 26.3.2018 22.5.2018
Kalkulace vodného a stočného za rok 2017 27.4.2018 31.5.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2018 27.4.2018 28.5.2018
Zápis ze 2. zasedání zastupitelstva 26.4.2018 5.5.2018  
Závěrečný účet DSO Svitava za rok 2017 7.6.2018 26.6.2018
Návrh Závěrečného účtu obce Obora za rok 2017 8.6.2018 28.6.2018
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 7.6.2018 8.6.2018  
Rozhodnutí (odchyt živočichů) 20.6.2018  
Oznámení o zveřejnění dok. rozpočt. hospodaření DSO Svitava 26.6.2018  
Závazné stan. k posouzení vlivů prov.záměru na život.porostředí 28.6.2018 15.7.2018
Informace k volbám do zastupitelstva obce 5. - 6.10.2018 4.7.2018  
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva 28.6.2018 6.7.2018  
Oznámení o schv. Záv.účtu Svazku VaK měst a obcí za r.2017 14.7.2018  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody 25.7.2018  
Opatření obec.pov. - Stan.přechod.ůpravy prov. na poz.kom. I. 2.8.2018 18.8.2018
Opatření obec.pov. - Stan.přechod.ůpravy prov. na poz.kom. II. 2.8.2018 18.8.2018
Oznámení k volbám do zastupitelstev obcí 5. a 6.října 2018 3.8.2018  
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 1.8.2018 8.8.2018  
Dražební vyhláška - exekuční prodej nemovitosti 11.8.2018 12.9.2018
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 24.8.2018  
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 21.9.2018 27.9.2018