Dokument Vyvěšeno Sejmuto
 Rozpočet obce Obora na rok 2017  1.1.2017  
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 14.2.2017  
Rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2017 1.1.2017  
Rozpočtový výhled Svazku obcí Svitava do roku 2018 1.1.2017  
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 23.2.2017 4.3.2017  
Záznam o změně čísla pol. RS ve schv.rozp.obce Obora na rok 2017 4.3.2017  
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Obora v roce 2016 4.3.2017  
Návrh rozp. Sv. obcí Doubr. n./Sv.,Újezd, Obora a Kuničky 2017 13.3.2017 26.4.2017
Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021 1.1.2017  
Oznámení Svazku VaK - Rozpočet  2017, rozp. výhled 2018 - 2022 22.3.2017  
Schválený závěr.účet Svazku obcí Doubr.n/Sv.,Újezd u Bosk.,Obora,Kuničky za rok 2016 vč.příloh 7.4.2017  
Výsledná kalkulace vodného a stočného 2016 22.4.2017 23.5.2017
Výsledná kalkulace vodného a stočného 2016 /Svazek/ 24.4.2017 26.5.2017
Veřejná vyhláška - FÚ 27.4.2017 29.5.2017
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2016 11.5.2017 29.5.2017
Zápis ze 2. zasedání zastupitelstva 4.5.2017 12.5.2017  
Návrh Závěrečného účtu DSO Svitava za rok 2016 26.5.2017 14.6.2017
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svitava 26.5.2017 14.6.2016
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Obora 20.6.2017 22.7.2017
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Obora 20.6.2017 22.7.2017
Obecně závazná vyhláška - vymezení škol. obvodu obce Obora 19.6.2017 6.7.2017
Nařízení města Boskovice o vyhl.záměru zadat zpr.les.hosp.osnovy 20.6.2017 7.7.2017
 Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva 15.6.2017  23.6.2017  
Povinně zveřejňované informace - Svazek VaK Blansko 11.7.2017  
Posouzení vlivu na život. prostředí - Boskovická spojka 28.7.2017 15.8.2017
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 9.8.2017 26.8.2017
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva 3.8.2017 9.8.2017  
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 31.8.2017 17.9.2017
Informace k volbám do PS Parlamentu České republiky 31.8.2017 21.10.2017
Závěrečný účet obce Obora za rok 2016 23.6.2017  
Návrh rozpočtu, schválený rozpočet a rozpočtová opatření 2017    
Rozpočtový výhled obce Obora na rok 2017 - 2021    
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 14.9.2017 30.9.2017
Návrh opatření obecné povahy 26.9.2017 13.10.2017
Veř.vyhl.-Oznámení o návr.stan.míst.úpr.provozu na MK Obora 19.10.2017 21.11.2017
Opatření obecné povahy 27.10.2017 13.11.2017
Záměr prodeje pozemku 26.10.2017 13.11.2017
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 26.10.2017 3.11.2017  
Návrh opatření obecné povahy (bobr evropský) 8.11.2017 25.11.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (lesy) 8.11.2017 25.11.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obec. povahy 16.11.2017 3.12.2017
Návrh rozpočtu obce Obora na rok 2018 7.11.2017 14.12.2017
Návrh střednědobého výhledu obce Obora na rok 2017 - 2021 7.11.2017 14.12.2017
Návrh střednědobého výhledu MŠ Obora 7.11.2017 14.12.2017
Návrh rozpočtu Svazku VaK na rok 2018 29.11.2017 16.12.2017
Návrh rozpočtu DSO Svitava na rok 2018 1.12.2017 20.12.2017
Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva 23.11.2017 1.12.2017  
Informace k volbám prezidenta ČR 27.11.2017 28.1.2018
Opatření obecné povahy, stan.míst.úpr.provozu na míst.kom. 7.12.2017 23.12.2017
Opatření obecné povahy - bobr evropský 14.12.2017 31.12.2017
Obecně závazná vyhláška - komunální odpady 14.12.2017 30.12.2017
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronické dražby 20.12.2017  
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva 14.12.2017 20.12.2017  
Rozpočet DSO Svitava na rok 2018 20.12.2017  
Rozpočet obce Obora na rok 2018 20.12.2017  
Střednědobý výhled obce Obora na období 2017 - 2021 20.12.2017  
Střednědobý výhled MŠ Obora 20.12.2017  
     
     

 


Kontakt

Obecní úřad Obora

Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou


Tel.: 516 469 275
IČO: 00280712Kontakt

Obecní úřad Obora
Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou

Tel.: 516 469 275   
IČO: 00280712

E-mail: info@obecobora.cz
https://www.obecobora.cz