Úřední deska - rok 2022

Rozpočet obce Obora na rok 2022 14.12.2021  
Veřej.vyhláška-Ozn. zaháj.územ.řízení a nařízení veř.ústního jednání 26.1.2022 17.3.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy 3.2.2022 20.2.2022
Pozvánka - Honební společenstvo Bořitov 8.2.2022 25.2.2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 16.2.2022  
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 24.2.2022 2.3.2022  
Návrh Rozp. Svazku obcí Doubr.n/Sv., Obora, Újezd a Kuničky 2022 28.3.2022 14.4.2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2021 28.3.2022 14.4.2022
Veřejné projednání změny č.1 ÚP Obora 27.4.2022 7.6.2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stoč. za rok 2021 28.4.2022 1.6.2022
Nařízení státní veterinární správy 28.4.2022 15.5.2022
Veřejná vyhláška - F.Ú. 28.4.2022 26.5.2022
Veřejná vyhláška - spojka 28.4.2022 15.5.2022
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 28.4.2022 3.5.2022  
Návrh Střednědobého výhledu rozp. obce Obora na roky 2023-2025 3.5.2022  
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2021 3.5.2022 24.6.2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Svitava za rok 2021 2.6.2022 21.6.2022
Sdělení o zveřejnění - Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 2.6.2022  
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 16.6.2022 23.6.2022  
Závěrečný účet obce Obora za rok 2021 24.6.2022  
Informace k volbám do zastupitelstva obce 23. - 24.9.2022 1.7.2022  
Opatření obec.povahy - Veřejná vyhláška 4.7.2022  
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky MŠ Obora 18.7.2022  
Veřejná vyhláška  - Boskovická spojka 20.7.2022  
Oznámení k volbám do zastupitelstva obce 23. - 24.9.2022 22.7.2022