Rozpočet MŠ Obora na rok 2021 11.12.2020  
Rozpočet obce Obora na rok 2021 11.12.2020  
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE OBORA 2020_2023.pdf 13.12.2019  
Rozhodnutí hejtmana o pracovní povinnosti 7.1.2021  
Rozpočet DSO Svitava na rok 2021 7.1.2021  
Záměr pronájmu části pozemku p.č.721/4 15.1.2021 28.1.2021
Opatření obec.povahy, stan. přechod.úpravy provoz. na poz. kom. 18.1.2021 5.2.2021
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 25.1.2021 15.2.2021
Nařízení státní veterinární správy 26.1.2021 26.4.2021
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 28.1.2021 2.2.2021  
Rozhodnutí - společné povolení 10.2.2021 28.2.2021
Opatření obec.povahy - veřejná vyhláška vodovo 16.3.2021 3.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2020 24.3.2021 3.6.2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2020 30.3.2021 14.4.2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2021 30.3.2021 14.4.2021
Zápis ze 2. zasedání zastupitelstva 8.4.2021 14.4.2021  
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka  24.3.2021  
Nařízení státní veterinární správy - včely 15.4.2021 16.5.2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 22.4.2021 26.5.2021
Porovnání všech pol.k výpočtu cen pro vodné a stočné 2020 29.4.2021 31.5.2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Svitava za rok 2020 14.5.2021 15.6.2021
Sdělení o zveřejnění - Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 2.6.2021  
Veřejná vyhláška-oznámení o návrzích opatření obec.povahy 2.6.2021 19.6.2021
Záměr prodeje pozemku 5.6.2021 21.6.2021
Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva 3.6.2021 9.6.2021  
Závěrečný účet obce Obora za rok 2020 3.6.2021  
Opatření obec.povahy stanovení přechod.úpravy provozu na kom. 10.6.2021 30.6.2021
Opatření obec.povahy - stan.přechod.úprtavy provoz.na poz,komun. 12.7.2021 28.7.2021
Oznámení k volbám do Posl. sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 4.8.2021 10.10.2021
Opatření obec.povahy,Stanovení přech.úpravy provozu - Veř.vyhl. 4.8.2021 22.8.2021
Záměr prodeje pozemku 9.8.2021 24.8.2021
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva 5.8.2021 10.8.2021  
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 19.8.2021  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 15.9.2021 3.10.2021