Dokumnty Vyvěšeno Sejmuto
Zápis z 3.zasedání 13. 1. 2011 13.1.2011  
Návrh rozpočtu svazku obcí 9.2.2011 24.2.2011
Návrh závěrečného účtu svazku obcí 4.3.2011 21.4.2011
Návrh rozpočtu Svazku obcí Svitava 1.3.2011 18.3.2011
Návrh zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 2.3.2011 19.4.2011
Zápis ze 4. zasedání 21. 2. 2011 21.2.2011  
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 10.3.2011  
Dodatečné sčítaní lidu, domů a bytů 2011 10.3.2011  
Sčítací komisař 10.3.2011  
Kontakty sčítaní lidu, domů a bytů 2011 14.3.2011  
Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Svitava za rok
2010.
11.4.2011 24.4.2011
Návrh rozpočtu obce Obora na rok 2011 21.2.2011 10.3.2011
Rozpočtový výhled 2012-2017    
Schválený rozpočet obce Obora na rok 2011 10.3.2011  
Obecně závazná vyhláška obce Obora o odpadech    
Obecně závazná vyhláška obce Obora platba psi    
Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Obora 9.6.2011 10.7.2011
Návrh zadani up Obora 9.6.2011 10.7.2011
Závěrečný účet obce Obora za rok 2010 7.5.2011 31.5.2011
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 24.6.2011  
Rozpočtové opatření č. 1 - 4 /2011 10.3. - 30.6.2011  
Zápis z 5. zasedání 15.3.2011 15.3.2011  
Zápis z 6. zasedání 25.4.2011 25.4.2011  
Zápis ze 7. zasedání 7.6.2011 7.6.2011  
Zápis z 8. zasedání 7.7.2011 7.7.2011  
Zápis z 9.zasedání 28.7.2011 5.8.2011  
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje JmK 6.10.2011 24.10.2011
Zápis z 10. zasedání 25.8.2011 30.8.2011  
Zápis z 11. zasedání 29.9.2011 4.10.2011  
Návrh rozpočtu obce Obora na rok 2012 16.11.2011 2.12.2011
Návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na okrese Blansko 23.11.2011 18.12.2011
Zápis z 12. zásedání 27.10.2011 27.10.2011  
Obecně závazná vyhláška 1/2011 22.11.2011 8.12.2011
Schválený rozpočet obce Obora na rok 2012 13.12.2011  
Zápis z 13. zasedání 15.11.2011 15.11.2011  
Zápis ze 14. zasedání  12.12.2011 12.12.2011  
Návrh rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření 2011