Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
 Rozpočet obce Obora na rok 2015 18.12.2014  
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 10.1.2015 26.1.2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí Svitava na rok 2015 13.2.2015 3.3.2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí Doubravice n/Sv.,Újezd u Bosk.,Obora, Kuničky na rok 2015 26.2.2015 16.3.2015
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 19.2.2015 26.2.2015  
Veřejná vyhláška-oznámení návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 26.3.2015 13.4.2015
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 2.4.2015 22.6.2015
Jednací řád obce Obora 2.4.2015 18.4.2015
Obecně závazná vyhláška o odpadech 2.4.2015 18.4.2015
Zápis ze 2. zasedání zastupitelstva 2.4.2015 9.4.2015  
Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2014 28.4.2015 31.5.2015
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2015 2.5.2015 3.6.2015
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Doubravice nad Svit.,Újezd u Boskovic,Obora a Kuničky za rok 2014 18.5.2015 3.6.2015
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Svitava za rok 2014 28.5.2014 16.6.2015
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Obora a městem Boskovice 1.6.2015 17.6.2015
Obecně závazná vyhláška o zákazu podomního prodeje na území obce 5.6.2015 22.6.2015
Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2014 5.6.2015 22.6.2015
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Obora v roce 2014 5.6.2015 22.6.2015
Záměr prodeje obecního majetku - pianina 22.6.2015 9.7.2015
Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva 4.6.2015 11.6.2015  
Návrh opatření obecné povahy 23.7.2015 25.8.2015
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva 25.6.2015 3.7.2015  
Závěrečný účet obce Obora za rok 2014 3.7.2015  
Dražební vyhlášky - stavební pozemky 8.8.2015 25.9.2015
Nařízení obce Obora o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 7.9.2015 23.9.2015
Seznam neznámých vlastníků nemovitostí 10.9.2015  
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 3.9.2015 12.9.2015  
Studie odtokových poměrů v k.ú. Lhota Rapotina 20.10.2015 27.10.2015
Návrh rozpočtu, schválený rozpočet a rozpočtová opatření na rok 2015    
Příloha k návrhu ZÚ a ZÚ obce Obora    
Návrh rozpočtu obce Obora na rok 2016 20.11.2015 7.12.2015
Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva 19.11.2015 26.11.2015  
Rozpočet obce Obora na rok 2016 14.12.2015  
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - komunální odpad 14.12.2015 31.12.2015
Zápiz ze 7. zasedání zastupitelstva 11.12.2015 20.12.2015