Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet obce Obora na rok 2016 14.12.2015  
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 14.1.2016 30.1.2016
Opatření obecné povahy 14.1.2016 30.1.2016
Rozpočet svazků obcí Svitava - 2016 29.1.2016 15.2.2016
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 18.2.2016 27.2.2016  
Návrh rozpočtu DSO ČOV 4.3.2016 20.3.2016
Výsledná kalkulace vodného a stočného 2015 28.4.2016 27.5.2016
Veřejná vyhláška - Návrh zásad územ. rozvoje JmKr....... 28.4.2016 15.6.2016
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016 28.4.2016 30.5.2016
Závěrečný účet DSO Svitava za rok 2015 29.4.2016 17.5.2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2015 - DSO "ČOV" 11.4.2016 26.4.2016
Zápis ze 2. zasedání zastupitelstva 21.4.2016 30.4.2016  
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Obora v roce 2015 26.5.2016  
Opatření obec.pov. o vyd.Programu zlepš.kvality ovzduší 9.6.2016 25.6.2016
Návrh Závěrečného účtu obce Obora za rok 2015 14.6.2016 30.6.2016
Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva 14.6.2016 16.6.2016  
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva 30.6.2016 8.7.2016  
Volby do Senátu ČR a do krajských zastupitelstev 8.8.2016 8.10.2016
Jmenování zapisovatele voleb 7.- 8.10.2016 23.8.2016 7.10.2016
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 1.9.2016 6.9.2016  
Veřejná výhláška - Zásady úz.rozvoje JmKr formou opat.obec.pov. 20.10.2016 5.11.2016
Závěrečný účet obce Obora za rok 2015    
Návrh rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření 2016    
Oznámení veřejného projednání Návrhu územního plánu  Krhov 8.11.2016 24.11.2016
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Obora za rok 2016 8.11.2016  
Návrh rozpočtu obce Obora na rok 2017 26.11.2016 13.12.2016
Návrh rozpočtu Svazku obcí Svitava na rok 2017 25.11.2016 11.12.2016
Návrh rozpočtu Svazku VaK Blansko na rok 2017 30.11.2016 16.12.2016
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 24.11.2016 2.12.2016  
Rozpočet obce Obora na rok 2017 17.12.2016  
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva 15.12.2016 18.12.2016  
Rozpočtový výhled obce Obora na rok 2017 - 2021